2 תשובות
ראה בתגית "הסרת מדבקות" וגם תשובות לשאלות בתגית "הסרת מדבקות".
מערכת סטיפס
מערכת סטיפס, הטיפים לא עובדים!
הם לא עוזרים, ולא מורידים את הסמל. הם מותחים את החולצה והורסים אותה.
מציעה לכם למחוק את הטיפים שלא יהרסו לאנשים אחרים את החולצות!