תשובה אחת
תבדוק באתר האינטרנט שלהם. אולי יש פירוט.
ואם לא אז לפנות לבנקאי ותקבל הסבר מפורט על הכל.