2 תשובות
סדרי תחשבי שהקראש בא
אני גם מסדרת חחח בהצלחה