3 תשובות
בפרופיל שלך.

את תראי למעלה יש את דף הבית ולידו הפרופיל, יהיה כתוב את השם שלך בפייסבוק.
שואל השאלה:
פירסמתי בדף לא בפרופיל.
אנונימית
בצד ימין את תראי חיפוש בדף.
תוכלי לרשום את השם שלך וכל הפרסומים שלך יעלו.

גם, את יכולה ללכת לחיפוש הכללי ובמסננים לבחור רק את הפוסטים שלך, פוסטים שהסתרת וכד'.