תשובה אחת
מכונת כתובה פעם כתבו עיתונים או על דבר בכתב יד וכדי לדעת חדשות היה לוקח לכתוב את ההודעה ולהפיץ אותה מלא זמן ואחרי מכונת הכתיבה היה יותר קל להפיץ דברים