תשובה אחת
מאמינה שעד 16:00 בערך אבל עדיף שתבדוק את זה באתר של אגד תעבורה או קווים.
באותו הנושא: