7 תשובות
יבשות- יש 5
אסיה
אירופה
אמריקה (מתחלקת לצפון ודרום אבל מוכרת כיבשת אחת)
אוסטרליה (היבשת היחידה שהיא גם ארץ)
אפריקה
יש המחשיבים את אנטארטיקה כיבשת הששית
יש 3 אוקינוסים-השקט (הגדול ביותר), האטלנטי וההודי (הקטן)
מצורף קישור לויקיפדיה לערך על כל יבשת ועל כל אוקיינוס.
בכל אופן הייבשות הן:
אוקיאנה
אירופה
אמריקה
אסיה
אפריקה
אנטרטיקה


האוקיינוסים:
אוקיינוס הקרח הצפוני
האוקיינוס האטלנטי
האוקיינוס הדרומי
האוקיינוס ההודי
האוקיינוס השקט
כולכם טועים! יש 7 יבשות:

אסיה
אפריקה
אירופה
אוסטרליה
אמריקה הצפונית
אמריקה הדרומית
אנטרטיקה

יש 4 אוקיינוסים:
האוקיינוס השקט
האוקיינוס האטלנטי
האוקיינוס ההודי
ואוקיינוס הקרח הצפוני

בבקשה!
שיר
יבשות יש 7:
אסיה
אפריקה
אירופה
אמריקה הדרומית
אמריקה הצפונית
אוסטרליה
אנטארטיקה

אוקיינוסים יש 4:
האוקיינוס השקט
האוקיינוס ההודי
האוקיינוס האטלנטי
אוקיינוס הקרח הצפוני
שירה
יבשות:
אמריקה הצפונית
אמריקה הדרומית
אפריקה
אסיה
אנטרטיקה
אירופה
ואוסטרליה

אוקיינוסים:
האוקיינוס ההודי
האוקיינוס האטלנטי
האוקיינוס השקט
ואקיינוס הקרח הצפוני
גברת פלפלת
יש 7 יבשות:
1. אסיה
2. אירופה
3. אמריקה הצפונית
4. אמריקה הדרומית
5. אפריקה
6. אוסטרליה
7. אנטארקטיקה
יש 6 אוקיינוסים:
1. אוקיינוס הקרח הצפוני
2. אוקיינוס הקרח הדרומי
3. האוקיינוס השקטX2
4. האוקיינוס ההודי
5. האוקיינוס האטלנטי
מקווה שעזרתי (:
ירדן בלוק
היבשות:
אסיה
אפריקה
אירופה
אמריקה הצפונית
אמריקה הדרומית
אנטארקטיקה
אוסטרליה
האוקיינוסים:
השקט
ההודי
הקרח הדרומי
הקרח הצפוני
האטלנטי
השקט
(בדקתי בספר♥)
אנונימי