תשובה אחת
אם אני לא טועה, לחץ (בפסקל) זה שטח המגע (מ"ר) כפול מסה (ק"ג).

9000 טון זה 9 מיליון ק"ג (9 כפול 10בחזקת6)

הלחץ הוא:
=450* (6^10)*9
= (6^10)*4050
= (7^10)*405 פסקל

או
(2^10)*405 בר