תשובה אחת
לא לגזור אותו (לתקופה דיי ארוכה)
ולטפח אותו שיהיה בריא
באותו הנושא: