2 תשובות
הזעה והתרחבות כלי הדם
מנגנון ההזעה אולי אחד מהם
באותו הנושא: