5 תשובות
5 באוטובר, עד 11 באוקטובר
4.10-13.10
ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, 4 באוקטובר 2017, עד יום שישי, 13 באוקטובר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, 15 באוקטובר 2017.
5 עד 11 או 4 עד 13?
אנונימית
מה4 עד ה15