4 תשובות
סתם אדיוט אל תעני לו
תגידי לו מיד אחרי שאתה תפסיק
שהוא ממש אידיוט רציני
שלא ידבר איתך בחיים ואם הוא ישלח הודעה אל תחזירי לו