תשובה אחת
אני חושבת שבמחנה 80 או ניצנים ישנים
ואז התפקיד יומיות כמו שאני יודעת
באותו הנושא: