5 תשובות
נראה לי שיש אפשרות כזאת
ללחוץ על השם כמו להסיר מישהו
להוציא אותו מהקבוצה ולהחזיר
מוציאה ומחזירה לקבוצה
להוציא אותו ולהחזיר
לחיצה ארוכה
הסרת ___ מהקבוצה
כמו שמסירים רגיל