תשובה אחת
זה פשוט מבוסס על סטטיסטיקה. יכול להיות מצב של לבן שיותר מהיר משחור. זה לא מחייב את כל השחורים להיות אצנים וספורטיבים