תשובה אחת
ערב חג הוא כמו יום שישי זאת אומרת שבבוקר יש עד בערך שעה שתיים או שלוש בצהריים בדיוק כמו בימי שישי