3 תשובות
לא
שואל השאלה:
בטוח?
אנונימית
מיליון אחוז