6 תשובות
קודם בצוואר
אם זאת נשיקה ראשונה בין השניים
אז קודם בפה
אם זאת לא ראשונה אז זה תלוי
אם הוא/היא באים מאחורה, אז בצוואר
ואם מקדימה אז בפה
כמו שאמרו זה תלוי
מאחורה קודם צוור
מקדימה פה
מקדימה זה קודם פה ומאחורה זה קודם צוואר
הפוך
קודם בפה.