2 תשובות
לפעמים כן ולפעמים לא.
גם שיורד אז ממש מעט.
ברור מה ציפית?
לוקחים מחט עם צבע וחודרים לעור שלך לא ירד דם? נו באמת