תשובה אחת
תנסי ליבש אותו ואל תפוצצי יצאו הרבה יותר חצקונים
באותו הנושא: