4 תשובות
מאה שלושים ושמונה.
מאה שלושים ושמונה.
מאה שלושים ושמונה
מאה שלושים ושמונה
(me'a shloshim oo'shmone)