12 תשובות
שנה וחצי, שנתיים ואני בת 14

בת 14 שנה זה המקסימום הפרש
גג שנתיים וחצי
15.
ועד שנתיים הפרש.
14.
הייתי יוצאת עם מישהו שגדול ממני במקסימום שנתיים וחצי
בת 14 והייתי יוצאת עם מישהו שגדול ממני בשנתיים וחצי במקסימום
עוד מעט 15 ו2-3
15 הייתי יוצא עם מישהי מגיל 14 עד 17.
16 שנתיים למעלה או למטה במקסימום
19- שנתיים למטה
6 שנים למעלה
15, שנתיים