2 תשובות
קראתי למנורה שלי שרוליק..
כן
יש לי אלפקה שקוראים לו אלפקי והוא א-בינארי ואני מדבר אליו ומכסה אותו כשקר לו