4 תשובות
שלושת משכורות האחרונות.
כפי שענה הראשון.
משכורת אחת על כל שנת עבודה, סה"כ 5 משכורות
אנונימית
בהחלט לא!
משרד האבטלה ועל פי חוק כל עסק רשאי הפיצוים נקבעים לאחר שלושת משכורות האחרונות! ולא רק האחרונה!

אלה שלושת!
עם כל הכבוד לך, הכל לטובה, גם בתשובתך הראשונה לא ענית לשאלה כמה פיצויים מקבלים אחרי 5 שנים.
שים לב מה כתבת בתשובתך הראשונה
"שלוש משכורות אחרונות", תשובה שלא עונה על השאלה.
מה אפשר להבין מהתשובה שלך? שמי שעבד 5 שנים מקבל 3 משכורות אחרונות??
אם היית כותב שעושים ממוצע של 3 משכורות אחרונות ולפי זה נותנים כפול מספר שנות עבודה, זה היה נראה יותר טוב. (למרות שאינו מדויק)
וגם בתשובה האחרונה שלך השארת תשובה עמומה שלא הבהירה עדיין כמה פיצויים מקבלים לאחר 5 שנות עבודה.
אהיה שמחה לקישור המאשר את דבריך
ראה כאן בקישור בטבלה "אופן חישוב פיצויי הפיטורין להם זכאי העובד"
אנונימית