2 תשובות
כוהנת של אל האור, בשם קינוורה.
היא הופיע בעונה השישית במירין על פי הזמנתו של טיריון, ועזרה לדאינריז להשקיט שלום במירין. היא הפיצה את הידיעה שדאינריז היא מושיעה של אל האור.