9 תשובות
favorite
favorite
favorite אנגלית אמריקאית
favourite אנגלית בריטית
האמת היא ששניהם נכונים ותקינים ולא רק favorite.
favorite
שניהם נכונים, באנגליה וביריטניה נהוג להוסיף גם u.
שניהם תקינים. זה רק השינוי בין האנגלית הבריטית לאמריקאית.
הראשון זה לשון אמריקאית
השני זה לשון בריטית
זה כמו color ו colour
favorite אמריקאים בדרך כלל אומרים
ו
favourite בריטים בדרך כלל אומרים