תשובה אחת
הייתה שאלה כזו וכתבו שעומד להם מגירוי מיני, אם היא מושכת אותם אז אני מניחה שכן