4 תשובות
אני לא חושב שיש זמן קבוע
כל יום שעה אחרת..
6-7 בערב
אין לו זמן קבוע, לפעמי הוא מעלה בצהריים ולפעמים בלילה