2 תשובות
מחבק אותה..
אם אנחנו בקשר טוב מחבק אותה ומרגיע אותה...
אם אנחנו לא ממש בקשר הייתי שואל אותה מה קרה ומנסה להרגיע אותה