תשובה אחת
כל אחד נולד עם טבור אחר וכל אחד מקבל צורה משלו בטבור כאלו שריק וכאלו שיש חתיכה בחוץ
אנונימית