תשובה אחת
זה לא קשור ליחידות לימוד
זה תואר שצריך לעשות במכללה או אוניברסיטה