4 תשובות
חוזרים לגטו
אנונימי
עשרה חןדשים והיינו פה
אנונימי
יום ראשון לכלא התחלנו
אנונימית
התחלנו.
first day.
אמוג'י של בית ספר.