4 תשובות
חניסי אותו למיבש לפני שהוא בכביסה החום יכווץ אותו
תחניס
שואל השאלה:
לכמה זמן להכניס אותו למייבש?
אני לא כל כך בטוח