3 תשובות
בעיקר סודן.
נראה לי גם אריתריאה
אנונימית
שואל השאלה:
רק מסודן ואריתראיה?
אנונימי
יכול להיות גם מהסביבה ששם.
אבל מניחה שרובם הם סודנים ואריתראים.
אנונימית