תשובה אחת
http://www.escape-rooms.co.il/

מידע על רמות נראה לי שכתוב בפירוט או בתגובות לחדר מאנשים