תשובה אחת
יש רמות שונות.

יש כאלה שנגיעה זה כבר יותר מידי. יש כאלה שרק אם אוכלים את זה אז זה משפיע..

זה שונה