תשובה אחת
בדוק כאן את הדגם שלך והכנס את מס' הק"מ ותראה את המחיר בשוק בפועל
למחירון רשמי לוי יצחק כנס ל- ynet