8 תשובות
וויד (מריחואנה)
סטרואיד?
אסיד?
ציאניד? (יותר נכון רעל אבל זה ממש מתחרז)
אסיד?
אסיד
וויד
אנונימי
ראית את הסרטון של הישראליות?
אנונימית
ה י ש ר א ל י ו ת
לאיזה הן התכוונו?
והוו הישראליותת