5 תשובות
כי אז הוא יותר רך ונשבר ביותר קלות
זה שובר את השיער.
שואל השאלה:
מזתומרת שובר את השיער?
יותר נתלשות שיערות וזה שובר את השיער- כיאילו השורש לא כל כך יהיה חזק אז הוא נתלש בקלות יותר
השיער נהיה כמו קש כזה