שואל השאלה:
אני מודה לישראלה.
בעזרת קובץ זה קיבלתי תפריטים בעברית לאקספלורר8 עבור XP
http://download.microsoft.com/download/6/1/2/612D6A4C-9632-4374-AE64-76AB600499F7/IE8MUI-x86-enu.exe
shs
אולי תאהב את: