7 תשובות
לא וגם הנאמנים לא רק המערכת
לא, רק המערכת
חח תמיד שאלץי רת עצמי את זנ
אנונימית
ברובד של הנהלה-כן.
אחרת - לא.
לא, רק המערכת יכולה
אך מי נמצא בקבוצת ההנהלה?
אנונימי