2 תשובות
מיום חמישי, 14 בדצמבר 2017, עד יום רביעי, 20 בדצמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, 21 בדצמבר 2017.
שואל השאלה:
אז יום חמישי ב14 לומדים?