תשובה אחת
חח שאלתי אותה שאלה אתמול קוראים לזה "דבה דבה דה"