2 תשובות
אין מידה מסויימת ומדוייקת שלפיה כל בת שמגיעה אליה עוברת לחזיות, כשאת אחרי המחזור והחזה שלך גדל, והגוזיות כבר שקופות לך.. זה הזמן לעבור לחזייה 3>
כשהגוזיות פחות מתאימות ומחזיקות את החזה טוב