4 תשובות
אני תכף נכנס להתנדבות. מוזמנת להתייעץ איתי.
אני מתנדבת כבר חצי שנה אם את רוצה אני כאן
שואל השאלה:
יש הודעות פרטיות או משהו? אני אשמח לעזרה שלכם תודה אני פשוט מתה מפחד להיכשל מחר
שואל השאלה:
אני לא יכולה לענות לפרטי כי אני פתחתי את המשתמש היום בשביל השאלה אז אין לי מספיק פרחים או משהו זה מה שכתוב לפחןת