8 תשובות
מוסלמים ללא ספק, זאת עובדה.
רוב האוכלוסיות של שניהם לא משלמות מיסים אבל הבעיות שהמוסלמים ישראלים יוצרים גדולה יותר
מוסלמים ישראלי
מוסלמים בעיקר מחבלים
ללא ספק חרדים
ללא ספק חרדים
תאמת?
מוסלמים.
מוסלמים פוגעים הרבה יותר ( כמובן שרק חלק מהם)
שניהם אותו קקשקה.
אחד שואב לנו את הכסף והשני שואב לנו את הדם.