7 תשובות
ראשונה
ראשונה.
וטיפ לתאוריה: כשאת נגשת לבחינה שימי לב שאת לא תופסת שם מקום קבוע של ערבי. הם נוהגים לבוא לשם בתדירות גבוהה ממנו, והגיוני שידרוש ממך לקום בשל הוותק.
אנונימי
ראשונה
ראשונה.