6 תשובות
13 סיבות
ריק ומורטי כל כך
13סיבות
אם את מכירה את מירנדה סינגס אז הייטר באק אוף
אנונימית
סטרינגר טינגס
ריק ומורטי למרות שאין עדיין את כל הפרקים החדשים
ריברדייל
13 סיבות למה
ריק ומורטי