2 תשובות
שואל השאלה:
די נו ממש מסקרן אותי למה אתם צינים חח
כן