תשובה אחת
שואל השאלה:

בסוף בדקתי, הוא נפתח ב-9:30.
תודה בכל זאת: )